Informatyka

na linie

W rytmie bitów i bajtów online

Informatyka na linie:
Co to jest?

Informatyka na linie (online) to krótkie opisy wybranych materiałów dydaktycznych dostępnych bezpłatnie w sieci Internet. Materiały te mogą zostać wykorzystane przez nauczycieli, rodziców i uczniów do nauki poza szkołą.

Informatyka na linie:
O czym to jest?

Propozycje obejmować będą wybrane treści podstawy programowej z informatyki dla klas 1-3 szkoły podstawowej, dla starszych klas szkoły podstawowej (4-8) i dla szkół ponadpodstawowych.

Szczególny nacisk położymy na:

  • programowanie (kodowanie),

  • programowane symulatory rozwiązań robotycznych (mechatronicznych),

  • tworzenie stron internetowych (stron www) - technologie frontendowe.

Ostatnia aktualizacja: 29 grudnia 2020 r.